Transiëntie osteoporose

De klassieke osteoporose verloopt meestal geleidelijk aan en geeft geen pijn. Transiënte osteoporose is een speciale vorm van osteoporose die slechts tijdelijk is, maar wel pijn kan geven. Vrouwen in het laatste trimester van de zwangerschap en mannen van middelbare leeftijd lopen het grootste risico om deze aandoening op te lopen.

Symptomen

De pijn treedt plots op, typisch aan de voorzijde van de dij, de zijkant van de heup of in de lies. Er is een bewegingsbeperking aanwezig. Rust doet de pijn verbeteren, belasting maakt het erger. De pijn neemt toe over een periode van enkele weken, tot deze echt ondragelijk wordt. De patiënt mankt vaak om minder pijn te hebben.

Momenteel weten we nog niet wat deze aandoening veroorzaakt.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld bij manier van uitsluiting. Dit wil zeggen dat alle andere mogelijke aandoeningen uitgesloten moeten worden. Een uitgebreid klinisch onderzoek is noodzakelijk. Een RX zal meestal niets tonen, maar moet gebeuren om niets anders over het hoofd te zien. Een MRI scan of een botscan zal de diagnose bevestigen. Tijdens de zwangerschap kan het beter zijn om geen technische onderzoeken uit te voeren en te wachten tot na de bevalling.

Behandeling

Transiënte osteoporose verdwijnt meestal spontaan binnen de 6 à 12 maanden. De behandeling richt zich voornamelijk op het comfort en op het voorkomen van breuken (er is een grotere kans op breuken gezien het bot zwakker is). Adequate pijnstilling, krukken en kinesitherapie om in beweging te blijven zijn belangrijk.

 

Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan Dr. Dujardin tijdens de raadpleging. U kunt een afspraak maken via het secretariaat orthopedie op het telefoonnummer 051/334 700.

Afspraak maken