avasculaire necrose

Avasculaire necrose van de heup is een pijnlijke aandoening die optreedt wanneer de bloedtoevoer naar de heupkop wordt verstoord. De botcellen krijgen onvoldoende voedingsstoffen en gaan geleidelijk aan afsterven, wat kan lijden tot destructie van het heupgewricht en arthrose. In de Verenigde Staten worden meer dan 20.000 mensen per jaar in het ziekenhuis behandeld voor dit probleem. Vaak zijn zowel de linker als de rechter heup aangetast.

Anatomie

De heup is een kogelgewricht dat gevormd wordt door enerzijds de heupkom (acetabulum) dat een deel is van het bekken, en anderzijds de heupkop, de bolvormige bovenzijde van het bovenbeen. Zowel de heupkom als de heupkop is bekleed met een dun laagje kraakbeen. Dit zorgt ervoor dat de heup soepel kan bewegen.
De heup is omgeven door gewrichtskapsel en ligamentaire structuren. De spieren staan in voor de beweging in de heup.

Oorzaken

Osteonecrose van de heup ontstaat wanneer de bloedtoevoer naar de femurkop wordt verstoord. Zonder voldoende voeding sterft het bot in de kop van het dijbeen en zakt dit bot geleidelijk in. Daardoor krijgt ook het kraakbeen te weinig steun van het bovenliggende bot en wordt dit ook beschadigd.

Er zijn verschillende risicofactoren voor het ontstaan van osteonecrose.

Heupluxaties, heupfracturen (breuken) en andere verwondingen kunnen de bloedvaten beschadigen. Een te hoge alcohol inname geeft een hogere kans op osteonecrose. Hoge en langdurige dosissen cortisone, zoals bij de behandeling van astma, reumatoïde arthritis en systemische lupus erythematosus zijn een risico. Hoewel het niet bekend is waarom deze medicijnen precies kunnen leiden tot osteonecrose, toont onderzoek aan dat er op lange termijn een verband is tussen de ziekte en steroïden gebruik.

Osteonecrosis is gekoppeld aan andere ziekten, waaronder Caisson ziekte (duikersziekte), sikkelcel anemie, myeloproliferatieve stoornissen, ziekte van Gaucher, systemische lupus erythematosus, ziekte van Crohn, arteriële longembolie, thombosis en vasculitis.

Voorkomen

Hoewel osteonecrosis mensen van alle leeftijden aandoet, komt het meestal voor tussen de leeftijd van 40 en 65 jaar. Mannen ontwikkelen osteonecrosis vaker dan vrouwen.

Symptomen

Osteonecrosis ontstaat in fasen. Pijn in de heup is meestal het eerste symptoom. Er is een stekende of kloppende pijn in de lies of bil. Naarmate de ziekte vordert, zal rechtstaan en steunen op de heup moeilijker zijn. Ook bewegen van het heupgewricht kan dan pijnlijk zijn. De duur van de aandoening varieert van enkele maanden tot meer dan een jaar.
 

Diagnose

Het onderzoek door de arts is belangrijk. Bepaalde bewegingen zullen meer pijn geven dan andere. Daarnaast zullen er foto’s genomen worden. In een vroeg stadium van de ziekte is er echter niets te zien op de RX. Daarom zal het soms nodig zijn om een MRI scan of een botscan uit te voeren. Deze kunnen vroege osteonecrose opsporen voor er symptomen zijn (bijvoorbeeld osteonecrosis in het andere heupgewricht).

Behandeling

Niet - chirurgische behandelingsopties zoals medicijnen of het gebruik van krukken kunnen de pijn verlichten. Soms is dit echter onvoldoende en moet er een operatie uitgevoerd worden.

Bij collaps van de heupkop is het plaatsen van een totale heupprothese de enige optie en de meest succesvolle behandeling. 

 

Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan Dr. Dujardin tijdens de raadpleging. U kunt een afspraak maken via het secretariaat orthopedie op het telefoonnummer 051/334 700.

Afspraak maken