Slijmbeursontsteking (bursitis olecranii)

Een bursa is een slijmbeurs. Dit is een soort afweermechanisme van het lichaam om beenderige uitsteeksels tegen stoten te beschermen, ook wel eens “stootkussen” genoemd. Als deze beschadigd wordt door een trauma ( plots stoten of veelvuldig op de elleboog te steunen) ontstaan een reactie en maakt die vocht aan waardoor de slijmbeurs opzwelt en pijn begint te doen (‘bursitis’).
Zulke bursa olecrani bevindt zich op de tip van de elleboog.
Wanneer dit deel van de elleboog bovendien rood en warm is, wijst dit mogelijk op een infectie met bacteriën.

Symptomen

  • Er is een lokale fluctuerende massa achteraan op de elleboog die klein, maar ook vrij fors kan zijn.
  • De bursa kan pijnlijk zijn 
  • soms te voelen verspringende knobbeltjes aan de achterzijde van de elleboog. 
  • Soms is er ook roodheid, warmte en pijn. Mogelijks ook koorts en een pijnlijke rode verkleuring van de huis op de boven- en onderarm. Dit is een alarmsymptoom wat zeker door een arts dient nagezien te worden, zonodig een verwijzing voor onmiddellijke accurate zorg. Een infectie met bloedvergiftiging behoort dan tot de risico’s.

Diagnose

De diagnose is meestal klinisch vrij duidelijk. 

Vaak is een röntgenopname vereist om een onder liggend olecranon botspoor (fibrostose = tractiespoor aan de insertie van de triceps) uit te sluiten. 

Behandeling

Bij de meeste zwellingen volstaat rust, ijs en vermijden van druk op de elleboogpunt. 

Een eenmalige evacuerende punctie kan gepoogd worden, met een goed compressief verband nadien voor enkele dagen. Let op, dit dient ten allen tijde in zeer zorgvuldige omstandigheden gedaan te worden, om iatrogene infecties te vermijden. Echter mits punctie is het onderliggende probleem niet steeds opgelost en kan zich een hernieuwde zwelling vormen.

Bij aanhoudende opzetting, is een heelkundig verwijderen meestal aangewezen?

Indien echter een infectie aanwezig is, moet de behandeling intenser zijn. Het is zeer belangrijk om een cultuur van het vocht te bekomen (om na te kijken welke bacterie de boosdoener is) alvorens een breedspectrum antibioticum wordt opgestart. Soms is hiervoor zelfs met een ziekenhuisopname aangewezen. Indien de antibiotica onvoldoende blijkt, is een operatie aangewezen om de etter uit de slijmbeurs te verwijderen en de diepe weefsels grondig te spoelen. 

Raadpleeg ook onze patiëntenfolder “ontslaginformatie operatie elleboog”.

Afspraak maken