Olecranonbreuk

Het gaat om een breuk doorheen de tip van de elleboog. Hier hecht de triceps aan. Zo de breuk verplaatst is, verliest men hierdoor de strekfunctie van de arm. Deze breuken kennen een heel gamma van eenvoudig tot vrij complex.

Indeling

Deze gaat van eenvoudig tot vrij complex:

Behandeling

Bij hun behandeling is het van belang dat:

1/ de fixatie stabiel is zodat de beweging kan hernomen worden binnen de 5-7 dagen

2/ dat de anatomie van het gewrichtsoppervlak zo nauwkeurig mogelijk wordt hersteld.

De keuze van de manier waarop de breuk wordt gefixeerd hangt volledig af van het type breuk. 

  • Doorgaans volstaat een eenvoudige reductie, gevolgd door een fixatie met 2 pinnen en een tensionband wiring/ tensionbandplating. 
  • Bij meer uitgesproken comminutie wordt een fixatie met een compressie plaat en schroeven beoogd.
Afspraak maken