Inklemming (entrapment) van de nervus medianus

Deze zenuw loopt aan de binnenzijde van de bovenarm. Hij kruist de elleboog ongeveer in ’t midden. In de voorarm geeft hij verschillende takken af: naar de oppervlakkige en diepe spieren van de voorarm (= de plooiers van pols en vingers). Hij zorgt ook voor de gevoelsbezenuwing van de handpalmzijde van de eerste drie vingers (duim-middenvinger).
Deze zenuw loopt aan de binnenzijde van de bovenarm. Hij kruist de elleboog ongeveer in het midden. In de voorarm geeft hij verschillende takken af: naar de oppervlakkige en diepe spieren van de voorarm (= de plooiers van pols en vingers). Hij zorgt ook voor de gevoelsbezenuwing van de handpalmzijde van de eerste drie vingers (duim-middenvinger).

De nervus medianus kan op 3 plaatsen ter hoogte van de elleboog ingekneld raken :

  1. Onder het ligament van Struthers of onder een processus supracondylare
  2. Door de musculus pronator teres

Symptomen

  • doffe pijn in de handpalmzijde van de onderarm
  • door herhaald geforceerd proneren en grijpen
  • zeer belastingsgebonden, het gaat over bij rust
  • zeldzaam gevoelsstoornissen of last ’s nachts

Kliniek, pijn bij

  • diepe palpatie over proximale onderarm
  • elleboog flexie / supinatie tegen weerstand, elleboog geplooid
  • pronatie tegen weerstand , elleboog en pols geplooid

3. Inklemming van de nervus interosseus anterior

Oorzaken

Inklemming door de musculus pronator teres of de oppervlakkige vingerplooier (musculus flexor digitorum superficialis)

Symptomen

Vage pijn in bovenste deel van de voorarm met na 1 à 2 dagen spierzwakte van de lange duimplooier en de diepe plooier van de wijsvinger waardoor zij geen mooie O meer kunnen maken.

Diagnose

Een EMG en klassieke radiografie van de elleboog is aangewezen.

Behandeling

De therapie is eerst niet-heelkundig (gips, NSAID, …) gedurende 6 maanden. Indien er geen beterschap optreed, dient een operatie te worden overwogen, waarbij het gehele verloop van de zenuw, van boven elleboog tot de musculus flexor digitorum superficialis, moet worden geëxploreerd

Afspraak maken