Humeruspallet fractuur bij de volwassene.

Het humeruspallet is het onderste uiteinde van de bovenarm (humerus) welke de elleboog vormt. Breuken hier kunnen zeer complex zijn. Doorgaans gaat het hier om breuken met verschillende fragmenten in het gewricht. Een operatie is onvermijdelijk.

Diagnose?

Gezien de complexe anatomie van de distale humerus, zal een routine radiografie vaak onvoldoende zijn om de exacte uitgebreidheid van de breuk in het licht te stellen. Een CT met 3D reconstructie is meestal aangewezen om de operatie voor te bereiden.

Operatie?

De ingreep zelf gebeurt best onder volledige narcose. 
Het doel is om de anatomie van het gewrichtsoppervlak zo nauwkeurig mogelijk te herstellen. Soms is hiervoor een transolecranon approach nodig. De fixatie dient zo stabiel als mogelijke te zijn. Hierdoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van 2 tegenoverliggende platen alsook meerdere interdigiterende schroeven. 
 

Na de ingreep wordt vaak een gips aangelegd. De tijdsduur hiervan hangt af van de bekomen stabiliteit van de fixatie. Meestal proberen we de beweging na 1week reeds  op gang te brengen, vaak nog met een tijdelijke, beschermende, maar beweeglijke brace. 

Bij ouderen kan het bot van dermate zwakke kwaliteit zijn, dat een stabiele fixatie niet kan worden gegarandeerd.  Of komt het voor dat de fractuur te versplinterd is, dat de anatomie niet meer kan worden hersteld. Om de beweeglijkheid, en dus de zelfredzaamheid, in deze groep patiënten terug te geven, kan geopteerd worden tot het onmiddellijk plaatsen van een ellebooprothese. 

Afspraak maken