Verstijfde schouder ( frozen shoulder)

De frozen shoulder is een aandoening van het schoudergewricht en betekent letterlijk: bevroren schouder. Een frozen shoulder ontwikkelt zich niet plots, maar in de loop van maanden. Uw schoudergewricht wordt geleidelijk aan pijnlijker en stijver, waardoor u uw schouder en arm steeds moeilijker kunt bewegen. Meestal hebt u het maar aan één kant.

Wat is "frozen shoulder"?


Verstijving van het schoudergewricht kan optreden:
•    na een vroegere schouderingreep of ongeval
•    door langbestaande schouderpijn bij peesscheuren en inklemming
•    bij mensen met suikerziekte of schildklierlijden
•    na een hartinfarct, open hartoperatie of herseninfarct met verlamming
•    zonder gekende oorzaak (meestal!)
In de beginfase gaat vaak een periode van ontsteking vooraf. Dit gaat vaak gepaard met ernstige pijn. Nadien dooft de ontsteking uit, maar de beweeglijkheid blijft sterk verminderd. Het wordt onmogelijk de arm omhoog , achter het hoofd of achter de rug te brengen, ook niet met hulp. De schouder zit vast. We spreken dan van een "bevroren" schouder.


Hoe ontstaat een "frozen shoulder"?


Meestal begint het probleem met stilaan opkomende pijnklachten in en rond de schouder. De meeste mensen herinneren zich geen bepaald voorval. Bij sommige ziekten is de kans op ontwikkeling van een frozen shoulder verhoogd. Gekende factoren zijn suikerziekten (diabetes), schildklieraandoeningen en kransslagader lijden van  het hart. De aandoening verloopt typisch in 3 fasen:
1.    Ontstekingsfase
•    In deze fase overheerst de pijn; de pijn verergert bij bewegen of reiken; er treden vaak plotse pijnscheuten op. Patiënten klagen ook van nachtelijke pijn. Door de pijn gaat men de schouder stil houden en minder bewegen. We zien vaak een verkrampte houding met ook abnormaal aanspannen van schouderblad, nek en rugspieren.
2.    Verstijvingsfase
•    Stilaan gaat de pijn verminderen of uitdoven. De schouder blijft wel zeer stijf en in bepaalde richtingen vaak niet meer beweeglijk, ook niet 'met hulp van derden'. Patiënt kan beter slapen maar is beperkt in de dagelijkse activiteiten (haar kammen, broek aantrekken, 'intiem toilet', borden uit de kast halen)
3.    Herstelfase
•    Vaak gaat een 'frozen shoulder' zich ook weer spontaan oplossen, alleen het kan zeer lang, maanden tot zelfs enkele jaren duren vooraleer de beweeglijkheid weer normaal is.


Behandeling

Niet-operatief


In de beginfase zullen we vooral de pijn en de ontsteking aanpakken. 
Ontstekingswerende en pijnstillende medicatie en relatieve rust geven verbetering. 
Een inspuiting met een cortisone product in het gewricht kan soms wonderen doen. We starten ook voorzichtige rekkingoefeningen om de beweeglijkheid terug te winnen.
In de afgekoelde fase ligt de nadruk op kinesitherapie met intensieve stretchoefeningen. Zo proberen we de beweeglijkheid terug te winnen.


Operatief


In gevorderde gevallen kan het gewricht niet meer met oefeningen losgemaakt worden omdat het schouderkapsel te strak is vergroeid. 
-    Er kan overwogen worden om enkel het gewricht onder narcose te manipuleren

-    Met een kijkoperatie kunnen we het verdikte kapsel los knippen en zo de normale beweeglijkheid herstellen.
-    Nadien volgt een lange periode van intensieve dagelijkse oefeningen om de vorming van nieuwe vergroeiingen te voorkomen.


Complicaties


Zoals bij elke operatie kan dit zijn:
-    Infectie: de behandeling hiervoor is antibiotica, maar soms is het nodig dat het gewricht gespoeld moet worden.
-    Nabloeding: deze stopt in meeste gevallen spontaan.
-    Zenuw- en bloedvatletsels: deze zijn gelukkig genoeg vrij zeldzaam
Meer specifiek bij deze ingreep:
-    Schouderstijfheid kan soms onvolledig hersteld zijn of ev in zekere mate terugkomen. 

SOS: surgical outcome scores: Kwaliteitsopvolging


Patient Reported Outcome Measures (Proms) zijn eenvoudige vragenlijsten voor patiënten om de effectiviteit van uw medische behandeling te meten. Binnen ons ziekenhuis trachten wij de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Excellente zorg verlenen is belangrijk, maar minstens even belangrijk is de kwaliteit van leven na uw ingreep. Dit betekent dat wij er alles aan willen doen om uw functioneel niveau zodanig te herstellen zodat u opnieuw zoveel mogelijk kunt wat u voor de ingreep allemaal deed (beroep, sport en hobby).
Gedurende de komende maanden wordt u een aantal keren gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt één keer voor de operatie en vervolgens ontvangt u een aantal keren na de operatie een vragenlijst thuis per e-mail. Check daarom regelmatig uw mailbox, ev ook bij ongewenste email.
Deze kwaliteitsopvolging is een essentieel onderdeel van uw behandeling en werd nauwgezet opgesteld om uw herstel maximaal te kunnen monitoren. Daarnaast kunnen wij met uw resultaten continu de kwaliteit van onze zorg verbeteren.
 

Afspraak maken