Verkalking in het schouderpeeskapsel (Calcificatie van de rotatorcuff)

Het gaat per definitie om een afzetting van calciumkristallen in één van de pezen van het peeskapsel (de rotatorcuff).
Deze calcifcaties ontstaan niet na een ongeval, noch tgv een overbelasting. Men denkt dat ze ontstaan in een zone van verminderde bloedsdoorstroming waar bepaalde cellen worden aangespoord tot het verkeerdelijk vormen van calcium. Ze ontstaan vaak wel eens op jong volwassen leeftijd. Algemeen wordt aangenomen dat deze deposits voorkomen bij 3 tot 20% van de bevolking. Ze kunnen lange tijd aanwezig zijn zonder klachten. Ze hoeven uberhaupt niet eens voor klachten te zorgen. Slechts bij 35 a 45% van alle patienten met een peesverkalking zullen er symptomen van ervaren. Het meest frequent wordt deze aandoening getroffen bij vrouwen meer dan bij mannen, bij voorkeur in de leeftijdsgroep tussen 40 en de 50 jaar. Verkalkingen zijn dus geen teken van veroudering of slijtage.
De pees van de rotator cuff die het meest getroffen wordt is de supraspinatus. De kalk partikels zitten afgekapseld in een huls als een soort van “vreemd lichaam” vergelijk het met een splinter in je vinger.

Deze problematiek heeft NIETS te maken met :
- “ontkalking” (osteoporose)
- aderverkalking
- botaanwassen bij slijtage of artrose.
- Calciuminname via de voeding
- Zware arbeid in het verleden

Synoniemen van deze aandoening

 • tendinitis calcarea
 • calciumdeposits in de rotator cuff
 • hydroxyapatietdepot in de rotator cuff
 • calcifying tendinitis

Symptomen bij verkalkingen in het peesblad

In het stadium dat de calciumdeposits gevormd worden, zijn er meestal weinig/geen klachten.

Naarmate het calciumdeposit groter wordt, kunnen er zich wel inklemming- of impingmentklachten voordoen. Dit ontstaat doordat de verdikte pees in conflict komt met het beenderige dak bovenaan de schouder (het acromion).

Wanneer het calciumdeposit spontaan vrijkomt in de slijmbeurs, hebben we te maken met een acute opstoot waarbij

 • de arm te pijnlijk is om te bewegen: het wordt vaak beschreven als een “explosie van pijn” 
 • Klassieke pijnstillers schieten vaak tekort. 
 • Daardoor wordt de arm stil gehouden wat op zich dan weer verstijving veroorzaakt. 
 • Pas als de ontstekingsreactie afkoelt, wordt de pijn draaglijk en is er alleen nog last bij  bepaalde bewegingen.

Onderzoek

 • Het belangrijkste startonderzoek is een radiografie. Gezien de foto in verschillende richtingen geschoten wordt, kunnen we verkalkingen mooi lokaliseren. Een echografie kan aanvullende informatie geven over de grootte, de exacte plaats of andere geassocieerde letsels.

Behandeling van verkalkingen

Niet-operatieve en operatieve behandeling

De keuze van therapie hangt af van een aantal factoren: ervaring omtrent het spontaan herstel, de intensiteit van de klachten, het klinisch onderzoek en de bevindingen op RX en Echografie. 

Kort samengevat de mogelijkheden:

 • afwachtende houding en verder met ontstekingsremmer / pijnstiller 
 • injectie behandeling ter controle van de pijn en ondersteuning van de ontsteking
 • injectie en needling met washout onder echo controle 
 • ESWT (=Extracorporele Shock Wave Therapy) ter verbrijzeling van de calcificatie (volksmond: niersteenverbrijzelaar)
 • uiteindelijk artroscopische resectie als laatste stap in de behandeling

In eerste instantie te starten met pijnstilling / ontstekingsremmer in te nemen. Uw huisarts is de geschikte persoon om U hierbij te helpen. Hij kent Uw andere medicaties en weet welke pijnstillers bij U het best werken.

Als de klassieke pijnstillers niet voldoende werken (en dit is wel vaker het geval) kunnen Uw huisarts of wij op onze raadpleging een ontstekingsremmende inspuiting in de slijmbeurs geven. Deze heeft, na enkele dagen, vaak een spectaculaire werking. 

Afhankelijk van de grootte van de calcificatie kan injectie met needling en washout vs ESWT overwogen worden. Globaal kunnen we stellen: 

 • hoe groter de calcificatie met aspecten van een weken inhoud een goede indicatie voor injectie met needling en washout. 
 • Is de calcificatie kleiner en zeer geisoleerd, dan kan ESWT voor het nodige succes zorgen. 
 • Uw chirurg kan u een van beide aanbieden ifv de bevindingen op uw technisch onderzoek.

Pas als geen van bovenstaande werkt, overwegen we een kijkoperatie. 

 • Tijdens een dag opname zullen we de verkalkingen verwijderen. 
 • Dit doen we steeds via kijkoperatie. 
 • We lokaliseren de verkalkingen met behulp van een fijne lens, we openen de huls rondom de verkalking en zuigen de partikels weg met een mini stofzuigertje. 
 • Na deze ingreep is er een korte rustfaze voorzien, maar mag U de arm nadien progressief gaan bewegen. Bovenarmse bewegingen of krachtbelasting worden best een 4-6 tal weken gemeden. Bureauwerk is snel mogelijk. Autorijden mag maar zal moeilijk zijn de eerste 10 dagen.

Complicaties bij operatieve behandeling

Zoals bij elke operatie kan dit zijn:

 • Infectie: de behandeling hiervoor is antibiotica, maar soms is het nodig dat het gewricht gespoeld moet worden.
 • Nabloeding: deze stopt in meeste gevallen spontaan.
 • Zenuw- en bloedvatletsels: deze zijn gelukkig genoeg vrij zeldzaam

Meer specifiek bij deze ingreep:

 • Schouderstijfheid is soms aanwezig en vereist aldan een meer doorgedreven kinesitherapie. Soms kan een mobilisatie onder narcose nodig zijn of zelfs overwogen worden om een artroscopie te doen, waarbij het verlittekende kapsel dient losgemaakt te worden.  

SOS: surgical outcome scores: Kwaliteitsopvolging bij operaties

Patient Reported Outcome Measures (Proms) zijn eenvoudige vragenlijsten voor patiënten om de effectiviteit van uw medische behandeling te meten. Binnen ons ziekenhuis trachten wij de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Excellente zorg verlenen is belangrijk, maar minstens even belangrijk is de kwaliteit van leven na uw ingreep. Dit betekent dat wij er alles aan willen doen om uw functioneel niveau zodanig te herstellen zodat u opnieuw zoveel mogelijk kunt wat u voor de ingreep allemaal deed (beroep, sport en hobby).

Gedurende de komende maanden wordt u een aantal keren gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt één keer voor de operatie en vervolgens ontvangt u een aantal keren na de operatie een vragenlijst thuis per e-mail. Check daarom regelmatig uw mailbox, ev ook bij ongewenste email.

Deze kwaliteitsopvolging is een essentieel onderdeel van uw behandeling en werd nauwgezet opgesteld om uw herstel maximaal te kunnen monitoren. Daarnaast kunnen wij met uw resultaten continu de kwaliteit van onze zorg verbeteren.

Afspraak maken