Sleutelbeenbreuk (clavicualafractuur)

Het sleutelbeen (clavicula) is een van de botten in ons lichaam die het gemakkelijkst breekt. Ze kennen een heel gevarieerd patroon aan fractuurpatroon.
Sleutelbeen breuken zijn frequent en staan voor 5% van alle fracturen en ontstaan door een val op de schouder, val met een uitgestrekte hand of een hoog-energetisch trauma direct op het sleutelbeen. Bij wielrenners staan ze bovenaan de lijst van de meest voorkomende breuken.
Afhankelijk van het trauma en lokalisatie worden sleutelbeen breuken opgedeeld in drie groepen:
- midden (mid-diafysaire): 80%
- laterale breuken: 15%
- mediale breuken: 5%

Behandeling 

Traditioneel werden deze breuken conservatief behandeld met een draagdoek of een cijfer-8-verband. Maar in de laatste 2 decennia is er toch een duidelijke trend waarbij de operatieve behandeling enorm aan populariteit wint. De gouden standaard bij de operatieve behandeling blijft de plaat met schroeven om de breuk te overbruggen en te stabiliseren.
De absolute indicaties voor operatief ingrijpen zijn 
-    open breuken, 
-    een bedreigde huid rond de breuk,
-     neurovasculaire complicaties
-    een floating shoulder, dit is een bijkomende breuk van de nek van het schouderblad. 
Over de relatieve indicaties is er veel discussie, 
-    op lange termijn is gebleken dat er geen klinisch relevant of statistisch significant verschil is tussen de beide behandelingen na één jaar. 
-    Op korte termijn daarentegen was er wel een duidelijk voordeel vast te stellen in sneller werk -en sporthervatting ten voordele van de geopereerde groep.
Gezien de fracturen het meest frequent voorkomen bij jonge, actieve en sportieve mensen is een snelle werk -en/of sporthervatting voor veel patiënten van groot belang.  In overleg met de patiënt wordt vaak geopteerd voor een plaat -en schroefosteosynthese. 
-    De patiënt verblijft na de ingreep een nacht in het ziekenhuis voor optimale pijnstilling en comfort
-    Ontslag met een armrustverband. 
-    In de eerste dagen wordt de focus gelegd op een optimale wondhygiëne.  
-    Een graduele progressie naar actieve beweeglijkheid wordt geadviseerd op geleide van de pijn zodat de armsling al na enkele dagen kan worden weg gelaten. Tenzij uw arts dit anders adviseert.
-    Pijn is de belangrijkste leidraad en bepaalt wanneer de patiënt terug kan starten met de opbouw van zijn of haar activiteiten.

Complicaties

Zoals bij elke operatie kan dit zijn:
-    Infectie: de behandeling hiervoor is antibiotica, maar soms is het nodig om het gebruikte materiaal te verwijderen tot de infectie is afgekoeld.
-    Nabloeding: deze stopt in meeste gevallen spontaan.
-    Zenuw- en bloedvatletsels: deze zijn gelukkig genoeg vrij zeldzaam
Meer specifiek bij deze ingreep:
-    Schouderstijfheid is soms aanwezig en vereist aldan een meer doorgedreven kinesitherapie. Soms kan een mobilisatie onder narcose nodig zijn of zelfs overwogen worden om een artroscopie te doen, waarbij het verlittekende kapsel dient losgemaakt te worden.  
-    Het materiaal kan loskomen als de breuk geen afdoende heling kent, hier spreken we dan over pseudartrose met materiaalfalen. Een revisie ingreep is noodzakelijk 
-    Het materiaal kan eveneens breken als de breuk geen afdoende heling kent en de belasting dus ten volle op de overbruggende plaat berust. Een revisie ingreep is noodzakelijk 

SOS: surgical outcome scores: Kwaliteitsopvolging

Patient Reported Outcome Measures (Proms) zijn eenvoudige vragenlijsten voor patiënten om de effectiviteit van uw medische behandeling te meten. Binnen ons ziekenhuis trachten wij de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Excellente zorg verlenen is belangrijk, maar minstens even belangrijk is de kwaliteit van leven na uw ingreep. Dit betekent dat wij er alles aan willen doen om uw functioneel niveau zodanig te herstellen zodat u opnieuw zoveel mogelijk kunt wat u voor de ingreep allemaal deed (beroep, sport en hobby).
Gedurende de komende maanden wordt u een aantal keren gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt één keer voor de operatie en vervolgens ontvangt u een aantal keren na de operatie een vragenlijst thuis per e-mail. Check daarom regelmatig uw mailbox, ev ook bij ongewenste email.
Deze kwaliteitsopvolging is een essentieel onderdeel van uw behandeling en werd nauwgezet opgesteld om uw herstel maximaal te kunnen monitoren. Daarnaast kunnen wij met uw resultaten continu de kwaliteit van onze zorg verbeteren.

Afspraak maken