Inklemming van het schouderpeesblad tegen het dak van het schouderblad = Shouldeimpingement

Bij het bewegen van de schouder moeten de pezen glijden in de nauwe ruimte tussen het dak van het schouderblad (acromion) en de bol van de bovenarm (humeruskop). Gewoonlijk is hiervoor afdoende plaats, doch steeds is er een zekere vorm van wrijving die normaal gezien goed getolereerd wordt. Toch kunnen de schouder pezen en slijmbeurs (bursa) ingeklemd raken. Pijn in de schouder kan het gevolg zijn. We spreken dan van inklemming of impingement.

Oorzaken

 • Wrijving tussen de rotator cuff pezen en het acromion treedt in zekere zin op in elke schouder, maar worden meestal goed verdragen en leidt niet tot pijn.
 • Continu werken met de armen bovenhoofds , werpsorten of repititieve schouderbewegingen kunnen er toe leiden dat de wrijving wel problematisch wordt. Hierbij treed een chronische irritatie en ontsteking op van de slijmbeurs en/of pezen. 
 • Wanneer de tussenruimte progressief kleiner wordt door botaangroei, dit als natuurlijk proces bij het verouderen. Deze botsporen komen vaak voor aan de onderzijde van het acromion of aan de onderzijde van het AC-gewricht. Deze botsporen kunnen de tussenruimte voor de pezen dermate verkleinen dat de peesstructuur wordt beschadigd.

Klachten

 • Pijn in de bovenarm (vooraan - zijkant)
 • De pijn zal erger worden wanneer men de arm opheft naar opzij of naar voor, zoals een reikende beweging.
 • Vaak ook pijn bij reiken naar de achterzak, of poging de BH aan/uit te doen.
 • Start klachten na een overbelasting (schilderen, behangen, haag scheren, ...)
 • Bovenarmse activiteiten of sporten doen de pijn toenemen
 • Pijn 's nachts bij liggen op de schouder

Onderzoek 

De klachten kunnen klinisch relatief duidelijk zijn, doch het is steeds belangrijk om de oorzaak te onderzoeken vooraleer een behandeling op te starten:

 • Een eerste snelle investigatie bestaat steeds uit een RX en echografie:
  • De RX (klassieke röntgenopname) ter detectie van botsporen, echter niet steeds duidelijk te weerhouden.
  • De Echografie ter detectie van de ontsteking van de slijmbeurs en de pezen. Eventueel vertelt deze echografie al meer en is er mogelijks al een letsel van deze pezen te weerhouden. Dan is steevast verder onderzoek aangewezen om de exacte aantasting verder in het licht te stellen.
 • Verdere en meer optimale beoordeling gebeurt best met een MRI scan. Dit geeft ons het voordeel onmiddellijk een volledige interpretatie van het schoudergewricht te maken, waardoor een snelle diagnose alsook een optimale behandeling kan vooropgesteld worden. Voor deze MRI adviseren we graag het gebruik van contraststof teneinde letsels in het peeskapsel en/of andere beter op te sporen. 
 • Soms kan op de raadpleging een verdovende injectie gebruikt worden in het schoudergewricht om alzo bepaalde aandoeningen van het schoudergewricht te onderscheiden van andere pathologie, zoals nekproblemen, aangezien dit evengoed uitstralende pijn naar de schouder toe kan veroorzaken.
  • Wanneer de pijn na de injectie tijdelijk/ voor langere duur verdwijnt, kan men besluiten dat de slijmbeurs en de omliggende peesstructuren de oorzaak zijn van de pijnsymptomen.
  • Schouderpijn als gevolg van een nekprobleem, zoals een ingeklemde zenuw thv halswervels, zal niet verdwijnen na een infiltratie van de schouder. 

Behandeling

Niet-operatieve behandeling

 • In het beginstadium kan aanpassing van de belasting van de arm (vermijden van bovenarmse bewegingen) en een tijdelijke pijnstiller volstaan.
 • Ook kinesitherapie kan nuttig zijn, echter op voorwaarde dat er geen overmatige botsporen of reeds bestaande peesletsels aanwezig zijn. Met kine richten we ons op: 
 • houdingscorrectie
 • trainen van de schouderblad stabiliserende spieren
 • onderhouden van een soepele schouderbeweging kan verdere slijtage tegen gaan. 

!!! Het is belangrijk de correcte oefeningen aan te leren en thuis regelmatig gedurende korte oefensessies met een eenvoudige elastiek of rek en een katrol te onderhouden. 

 • Een éénmalige inspuiting met cortisone-preparaat kan de begeleidende ontsteking bij inklemming of bij een beginnende scheur snel onder controle krijgen en kunnen de begeleidende pijnklachten verminderen. 
 • Cortisone is een sterk ontstekingsremmend product en hoewel zijn werking tijdelijk is, kan het de pijn gedurende een lange tijd overwinnen en kan de ontsteking van de slijmbeurs doen verdwijnen.
 • Er worden gewoonlijk maximaal 3 inspuitingen toegediend, met bij voorkeur een zekere tussenperiode. Als dit goed gerespecteerd wordt, hoeft men niet te vrezen voor algemene neveneffecten.  
 • Wanneer de combinatie van ontstekingsremmende medicatie, kine en inspuiting niet het gewenste effect opleveren, kan een verdere operatieve aanpak overwogen worden/aangewezen zijn.

Operatieve behandeling: bursectomie en acromioplastie

Het doel van de operatie is het verwijderen van het ontstekingsweefsel (ontstoken slijmbeurs e.d.) en het vergroten van de ruimte onder het acromion waarin de pezen moeten glijden. Hierbij wordt het botspoor en het voorste-onderste deel van het acromion weggenomen, zodat de “druk” tussen het acromion en de rotator cuff verdwijnt. Deze ingreep wordt beschreven als “decompressie” of “acromioplastie”.

 • Steeds met kijkoperatie of arthroscopie (via enkele kleine gaatjes in de huid)
 • Locoregionale met korte Algemene narcose 
 • Met een dunne lens en kleine bolfreesjes (cfr. tandartsenboortje)
 • Deel van de onderrand van het dak wordt bijgeschaafd.
 • Ook de verdikte slijmbeurs en losse vezels van het aangetaste peesblad worden verwijderd.
 • Wanneer het AC-gewricht aan de onderrand eveneens botsporen vertoont, dan wordt de onderrand van dit gewricht meegeschaafd.

Nazorg en Revalidatie 

 • Na de operatie wordt steeds een blauw rustverband aangebracht.
 • Wondzorg na 2-3dg via de huisarts aanbevolen.  Indien zichtbare hechtingen aanwezig, dienen deze verwijderd te worden vanaf 14dg postoperatief. 
 • Na de operatie is er een korte rustperiode van enkele dagen, tenzij anders aangegeven. De auto besturen raden we in deze periode af.
 • Kinesitherapie volgens order van de chirurg. Meestal zal vrij snel gestart worden met opbouwende oefentherapie volgens het schema aan u meegegeven. We richten ons hierbij op:
  • progressieve mobilisaties en massages van de schouder
   • té veel en té snel dient vermeden te worden
  • vooreerst passief, nadien actief geassisteerd
  • Massages 
  • Ijsapplicaties.
  • Pendeloefeningen.
  • opbouwende  Actieve mobilisaties van de schouder. 
  • eerste 6wk geen overmatige kracht! 
   • PRIMAIRE DOELSTELLING VNL SOUPLESSE   
 • Zwaar hefwerk wordt de eerste 2 maanden afgeraden.

Raadpleeg ook onze patientfolder: “ontslaginformatie na artroscopie van de schouder”

Complicaties

Zoals bij elke operatie kan dit zijn:

 • Infectie: de behandeling hiervoor is antibiotica, maar soms is het nodig dat het gewricht gespoeld moet worden.
 • Nabloeding: deze stopt in meeste gevallen spontaan.
 • Zenuw- en bloedvatletsels: deze zijn gelukkig genoeg vrij zeldzaam

Meer specifiek bij deze ingreep:

 • Schouderstijfheid is soms aanwezig en vereist aldan een meer doorgedreven kinesitherapie. Soms kan een mobilisatie onder narcose nodig zijn of zelfs overwogen worden om een artroscopie te doen, waarbij het verlittekende kapsel dient losgemaakt te worden.  

SOS: surgical outcome scores: Kwaliteitsopvolging

Patient Reported Outcome Measures (Proms) zijn eenvoudige vragenlijsten voor patiënten om de effectiviteit van uw medische behandeling te meten. Binnen ons ziekenhuis trachten wij de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Excellente zorg verlenen is belangrijk, maar minstens even belangrijk is de kwaliteit van leven na uw ingreep. Dit betekent dat wij er alles aan willen doen om uw functioneel niveau zodanig te herstellen zodat u opnieuw zoveel mogelijk kunt wat u voor de ingreep allemaal deed (beroep, sport en hobby).

Gedurende de komende maanden wordt u een aantal keren gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt één keer voor de operatie en vervolgens ontvangt u een aantal keren na de operatie een vragenlijst thuis per e-mail. Check daarom regelmatig uw mailbox, ev ook bij ongewenste email.

Deze kwaliteitsopvolging is een essentieel onderdeel van uw behandeling en werd nauwgezet opgesteld om uw herstel maximaal te kunnen monitoren. Daarnaast kunnen wij met uw resultaten continu de kwaliteit van onze zorg verbeteren.

 

Afspraak maken